Skip to content

Utbildningar

LCK Svealand bjuder in till grundutbildning för funktionärer den 26 november 2022

Alla som vill bli lure coursing-funktionär ska genomgå en så kallad grundutbildning där regler, anvisningar, länsstyrelsens tillstånd, tillämpliga SKK-regler, författningar mm gås igenom. Vi kommer att anordna ett sådant utbildningstillfälle digitalt med hjälp av Zoom. Utbildningen är öppen även för medlemmar i andra lure coursing-klubbar.

Tid: Lördagen den 26 november kl 9.00
Vi räknar med att utbildningen tar ungefär två timmar.
Plats: Digitalt via Zoom. Inloggningsuppgifter skickas per e-post inför mötet.
Anmälan: Vi har obligatorisk anmälan till utbildningen genom detta formulär för att vi ska kunna skicka ut inloggningsuppgifter till Zoom-mötet.

Välkomna!

Utbildning av LC-funktionärer

Varje år så håller vi en grundutbildning för funktionärer där vi går igenom anvisningar, regler, blanketter m.m. Vi annonserar ut i god tid innan varje grundutbildning och välkomnar alla som vill att delta. Grundutbildningen är lärorik för alla LC-människor, vare sig du vill eller inte vill arbeta som funktionär på våra LC-fält framöver.

Efter genomförd grundutbildning så kan man gå vidare och utbilda sig till valfri LC-funktion. De funktionärsroller som finns inom lure coursing-verksamheten finns att läsa om i anvisningar för lure coursing-verksamhet som finns att ladda ner under Regler och anvisningar.

Vi har i Svealand en utbildningsfadder som hjälper de av er som vill veta mer om funktionärsutbildning eller behöver hjälp med att få tillfälle att gå elev på prov eller träning.
Kontakta Karin Hurtig lcksvealand@gmail.com