Skip to content

Träningsinformation

Alla träningar som vi håller annonseras ut minst två dagar innan på PKLC:s gemensamma träningsida samt på i vår facebookgrupp: Svealand Lure Coursing. De flesta av våra träningstillfällen kräver föranmälan – information om detta framgår i respektive träningsannonsering.

Träningsavgifter

Träning: 50:- per träningstillfälle
Licenslopp: 100:- per licenslopp

Vad gäller för hund på träning

 • Våra träningar är öppna för alla hundar, oavsett ras, men de raser som som SvVK av SKK tilldelats ansvar för prioriteras.
 • För att få delta på lure coursing-träning ska hunden vara minst 9 månader gammal, då får den prova på att springa en kortare raka. För att få springa en hel bana ska hunden vara 12 månader gammal.
 • Hunden ska vara frisk utan synliga eller kända problem i rörelser, andning och blodcirkulation, vara vaccinerad enligt SKK:s bestämmelser, samt får inte uppvisa hotfullt beteende mot människor eller andra hundar.
 • Hunden bör inte ha ätit fyra till fem timmar före ett träningstillfälle.
 • Hunden ska vara uppvärmd före start och tänk även på att varva ner hunden efter loppet. Detta för att undvika sträckningar och andra skador på hunden.
 • Använd dubbla koppel eller en rymningssäker sele på hunden så att den inte kommer lös och stör andra hundars lopp.
 • Hunden ska under lopp bära en munkorg som är godkänd enligt FCI-reglerna. Se reglerna och munkorgspassning.
 • Glöm inte vatten till hunden!

Vad gäller för hundens ägare/förare på träning

 • För att få delta i träningar och prov måste man vara medlem i Svenska Vinthundklubben. Ta med ditt medlemskort i SvVK för medlemskontroll. Är du helt ny får du prova på att träna en gång utan att vara medlem.
 • Alla som deltar med sin hund måste ha har tagit del av och vara införstådd med SvVK:s regler och anvisningar för lure coursing. En deltagarförbindelse ska fyllas i och lämnas till träningsansvarig på den första träningen. Reglerna finns att läsa på sidan Regler och anvisningar och deltagarförbindelsen finns att ladda ner på sidan Dokument och blanketter.
 • Kom gärna lite före utsatt tid, för att hjälpa till med uppsättning av banan och andra sysslor. Stanna gärna kvar efter att din hund sprungit klart, för att hjälpa till med nedplockning av banan. Ju fler vi är som hjälper till på träningar, ju smidigare och lättare blir det för våra träningsansvariga. Kom ihåg att vi alla gör detta helt ideellt utan ersättning på något sätt.
 • Vid ankomst till träningen anmäler ni er och betalar, med swish eller kontant (ha med jämna pengar) till träningsansvarig eller annan tillsatt funktionär. Startordningen görs ofta efter detta. Vår förhoppning är alltid att varje hund ska få springa 2 lopp, men vid ont om tid ges företräde till licenslopp.
 • Klä er för en lång dag på fältet, ibland tar det längre tid än väntat. En stol och fikakorg är aldrig fel.
 • Ta med vatten till hunden!

Svealand LCK förbehåller sig rätten att ställa in träningar om vädret inte gynnsamt, detta annonseras då ut på Facebook. Träningsansvaring har även rätt att avbryta en träning om det på något sätt föreligger risk för skador på hundarna.