Skip to content

LCK Svealand styrelse 2024

Har du frågor om lure coursing eller vill du bli medlem i LCK Svealand, kontakta styrelsen@lckm.svvk.se

ORDFÖRANDE

Maria Annala
ordforande@lckm.svvk.se

SEKRETERARE

SEKRETERARE

KASSÖR

KASSÖR

Lars Jonsson
kassor@lckm.svvk.se

VICE ORDFÖRANDE

VICE ORDFÖRANDE

Thomas Ankarås

LEDAMOT

LEDAMOT

Christian Magnusson

LEDAMOT

LEDAMOT

Therese Zetterberg Clarke

LEDAMOT

LEDAMOT

Annelie Johansson

SUPPLEANT

SUPPLEANT

Margareta Syrén

SUPPLEANT

Emelie Hedström