ny_afghanhund ny_basenji ny_borzoi ny_cirneco ny_faraohund ny_galgo_espanol ny_greyhound ny_magyar_agar ny_saluki ny_skotsk_hjorthund ny_sloughi ny_whippet

LCK Svealand INBJUDER TILL Int LC-Prov 21-22 augusti 2021


INTERNATIONELLT och NATIONELLT
 LURE COURSING-PROV 
21–22 augusti 2021 på Stoxa, Märsta.

DOMARE

Karin Koch (DK), Thomas Klokkerhaug (NO), Jonny Hedberg (SV) & Mats Carlsson (SV)

MAX ANTAL HUNDAR

400

PRELIMINÄR RASFÖRDELNING 


Lördag: Afghanhund, azawakh, borzoi, chart polski, faraohund, galgo español, greyhound, irländsk varghund, magyar agar, saluki, skotsk hjorthund, sloughi

Söndag: Övriga raser. Whippet och italiensk vinthund nationell klass, basenji deltar utan tävlan för CACIL.
Raser kan eventuellt komma att byta dag vid låg/hög anmälningssiffra vilket kommer att meddelas senast 7 dagar efter anmälningstidens utgång.

• Provet kommer att genomföras enligt nedan under förutsättning att restriktionerna p g a Covid-19 ändras så att max 600 personer får träffas utomhus.
• De exakta tidsintervaller för incheckning som kommer att anges för varje ras i deltagar-PMet måste efterföljas.
• Prisutdelning kommer att ske efter att respektive ras har sprungit klart.
• Undvik att samlas för många samtidigt vid uppsättningen av startlistor, dessa kommer även läggas ut digitalt på en Facebooksida, mer om detta i deltagar-PMet.
• Tvål och vatten samt handsprit kommer att finnas tillgängligt inom området.
• Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar att trängsel ska undvikas.
• Start kommer förmodligen inte att ske med dunk i ryggen, istället kommer ett röstkommando att användas.
• Är du sjuk eller uppvisar förkylningssymtom - stanna hemma!
I skrivande stund befinner vi oss fortsatt ett exceptionellt läge och det gör att vi alla måste hjälpas åt att hålla de regler/restriktioner som kommer att gälla vid provtillfället.


KRAV FÖR DELTAGANDE

• Provet är endast öppet för hundar med officiell lure coursinglicens.
• Vaccinationer enligt SKK:s championat och utställningsbestämmelser.
• För deltagande krävs att samtliga ägare till svensk hund är medlem i SvVK.
• Deltagande hundar ska bära egen munkorg och LC-täcke i färgerna vit eller rött utan siffror.
• För att kunna få CACIL, ska dokumentation för minst ett VG på en internationell utställning efter att hunden har fyllt 15 månader medtagas till incheckningen, lämpligen redan inskriven i licensboken.
• OBS gällande Whippet & Italiensk vinthund
För att få delta på ett prov måste ALLA whippet och italiensk vinthund vara inmätta före säsongsstart för säsongen efter att hunden fyllt 2 år (resultatet av inmätningen ska vara införd i licensboken). Även om hunden är inmätt före 2 års ålder måste den mätas om. I år går anmälningstiden för första provet ut 18 juli 2021 vilket innebär att hund som har fyllt 2 år före detta datum, och ej är inmätt efter 2 års ålder, skall mätas in senast 18 juli 2021. Är inte hunden inmätt efter 2 års ålder kommer den inte att få starta på ett prov. Licensboken dras tillbaka av PKLC och lämnas åter till ägaren efter att hunden har blivit inmätt. - Det vill säga hunden kan anmälas till prov efter att inmätning skett.

ANMÄLAN

Första anmälningsdag: 1 juli 2021 kl. 18.00 - Sista anmälningsdag: 2 augusti 2021 kl. 24.00
Anmälan sker online på www.svvk.se.
Samtliga uppgifter om hund och ägare skall vara ifyllda på anmälan. Anmälaren ansvarar för att uppgifterna är korrekta. OBS! Inbetalning av anmälningsavgift görs i direkt samband med anmälan via Payson. Går inte betalningen igenom i Payson är anmälan inte giltig utan då måste ni anmäla er hund igen. Om allt fungerat ok så får ni en bekräftelse per e-post. Anmälan är bindande.
Telefon- och mailanmälningar mottages ej och inte heller anmälan per post, men vi hjälper dig gärna om du är osäker, se kontaktperson nedan.

ANMÄLNINGSAVGIFT

400 SEK per hund.
Anmälningsavgift betalas till Payson i samband med anmälan. Återbetalning av anmälningsavgift vid strykning av hund gäller endast löptikar samt skadade hundar med veterinärintyg. Begäran om ev. återbetalning ska inkomma senast 14 dagar efter provets genomförande. Vid återbetalning avdrages 40 SEK för administrativa kostnader.

Svenskägd hund ska senast vid anmälningstidens utgång vara registrerad i SKK.
För utlandsägd hund ska en kopia av registreringsbeviset skickas, av ägaren, till SKK:s kansli för registrering av hundens uppgifter i SKK:s databas innan anmälan sker, ange Lure Coursing som orsak. I de fall ovanstående krav ej uppfylls kommer erhållna resultat att annulleras.
For foreign dogs, a copy of the proof of registration including origin information must be sent to the Swedish Kennel Club, SKK, please state Lure Coursing as the reason. This should be done before or in connection with the trial entry. Send proof of registration by e-mail or mail to; reg@skk.se. Address: Svenska Kennelklubben, Registreringsavdelningen, Box 771, 191 27 Sollentuna

CAMPING

Uppställningsplatser finns för husvagnar och husbilar, ingen el, kostnad 50 SEK. Betalas i samband med incheckningen eller till funktionär som kommer att gå runt på campingområdet.

ÖVRIG INFORMATION

Frågor om anmälan och betalning: Ingela Johansson, lcsvealand@gmail.com
Frågor om provplats: Kjellåke Bjurström, bjurstrom@hotmail.com
Övriga frågor: Lina Wilund, svealurecoursing@gmail.com
Uppdateringar av snabbt förändrad information sker via Facebook: Svealand Lure Coursing
 och LCK Svealands hemsida.

SvVK:s lure coursing-regler och lure coursing-anvisningar är de reglementen som gäller under provdagarna och dessa hittar ni på www.svvklc.se.

Arrangören förbehåller sig rätten att med kort varsel ställa in provet om yttre omständigheter så kräver, som väder eller det rådande COVID-19 läget som råder. Och reserverar sig för eventuell domarändring.

I och med de rådande COVID-19 tillståndet som råder och osäkerheten om hur det kommer att vara i augusti 2021, så vet vi inte mer än att vi hoppas kunna genomföra provet som planerat. Vi följer SKK’s riktlinjer för klubbverksamhet. Vid eventuella förändringar så kommuniceras detta på vår facebooksida och via vår hemsida.